STYRT BORING OG RØRPRESSING

Styrt boring i morenemasser, blokkstein og fjell. Første oppdrag med vår nye (2014) AT-rigg (Alle grunnforhold)

AT boring Øvre Eiker

Første oppdrag er for Øvre Eiker kommune hvor vi borer 280 meter i morenemasser og blokkstein. Det trekkes inn en overvannsledning Ø400 PE100 SDR11. En kjempestor utfordring som utføres i samarbeid med Olimb.

AT-boring - I alle typer løsmasser og fjell

AT-boring («All terrain»-boring) er en videreutvikling av tradisjonell styrt boring ved at det nå kan bores i fjell eller vanskelige morenemasser. Ved AT- boring benyttes doble borstenger. Den indre borstangen er drivaksel for rulleborkrona og den ytre borstangen benyttes til å styre med. Rulleborkrona er montert med en liten vinkel i forhold til resten av borstanga, som muliggjør styring f eks i en kurve under en vei eller en elv. Les mer


Boring og trekking av alle typer rør. Holland Boring AS har mer enn 30 års erfaring med gravefrie løsninger. Vårt hovedfokus er styrt boring i løsmasser og rørpressing. Våre kunder er bl. a. store og små maskinentreprenører, kommuner, vannverk og energiselskaper som gjentatte ganger benytter seg av vår borekompetanse.

Vi ser helst at vi rådspørres ved valg av metode og utstyr. Dette kan være avgjørende for resultatet ikke minst hva angår kostnader.

Vi utfører speilsveing av PE-rør som en naturlig del av vår virksomhet siden vi svært ofte benytter PE-rør til inntrekking ved boring og i hvert borelag er det minst en mann med sveisesertifikat. Les mer

Mer enn 90 % av alle våre oppdrag utføres med eget utstyr. Ved behov leier vi inn kompletterende utstyr og andre borerigger som er bedre egnet for det oppdrag som skal utføres. Alltid er det vi som leder oppdragene og påser at vår erfaring og kompetanse kommer kunden til del.

Styrt boring i løsmasser

Billogo.jpg

Metoden styrt boring i løsmasser muliggjør styring og korrigering hele veien. Vi kan således bore i en kurve under en vei. Dette i motsetning til andre metoder som kun borer i rett linje fra A til B. Vi har boret falledninger ned til 0,5 %, men for å sikre jevnt fall hele veien bør fallmarginen ikke være under 1 %. Metoden er meget nøyaktig forutsatt egnede masser for styrt boring. Les mer

Rørpressing - Stålrørsboring i løsmasser
Denne metoden går også under betegnelsen stålrørspressing, stålrørsboring eller rørpressing. En av fordelene ved stålrørspressing er at faren for setninger er betydelig redusert eller fraværende siden massene transporteres ut gjennom røret ved hjelp av en skrue (Naver). Det skjer ingen massfortrengning som ved f eks utblokking av eksisrende rør. Les mer

Hammerboring med stålrørsforing

Gjenommboring Ski stasjon 2x80meter Ø508mm
Metoden muliggjør boring i kombinasjonsmasser av fjell og løsmasser. Det kan bores gjennom fyllmasser bestående av stein og pukk. Normalt sideavvik vil være 1% av hullets lengde. Utfører boring fra Ø115mm til Ø1000mm. Borelengder utføres fra 1meter til 90 meter. Kan kun bores i rett linje fra A til B. Les mer


Konvensjonell fjellboring
Boring i massivt fjell utføres vanligvis ved å benytte senkborhammer. Les mer
Utførende i tiltaksklasse 3
Tlf : 33 01 81 60
Mob: 415 77 950
Fax : 33 01 81 70
post@holland-nodig.no