En gravefri og miljøvennlig løsning

STYRT BORING OG RØRPRESSING

Styrt boring i morenemasser, blokkstein og fjell. Første oppdrag med vår
nye (2014) AT-rigg (Alle grunnforhold)<center><h2>Styrt boring i løsmasser og fjell</h2></center>

Styrt boring i løsmasser og fjell

<center><h2>Rørpressing</h2></center>

Rørpressing

<center><h2>Hammerboring i løsmasser og fjell</h2></center>

Hammerboring i løsmasser og fjell