Om oss

Holland Boring AS

Klevjerveien 176,
3070 Sande

Tlf: 33 01 81 60 - Fax: 33 01 81 70

Firma Holland Boring AS stiftet i 1976 av Fred P. Holland og Ragnar Tveit.

Olimb Holding AS eier 60% av aksjene i Holland Boring AS
Frill Holding AS ved Fred P Holland og hans kone eier 30%.
Daglig leder Anders Hoven Dahlman eier 20%Historikk

 • 2014 (august måned): Første oppdrag med styrt boring i fjell.
  Det bores for første gang en overvannsledning (Ø160 mm) i kurvet kontrollert linje i fjell. Grunnet vanskelig fjell og nærhet til bygninger var sprengt grøft et lite ønskelig alternativ. Styrt boring i fjell ble derfor valgt som løsning. Man unngikk derved også å dele strekket i to rette linjer som ville krevd sprenging av mellomgrop. Boreradius ca 200 meter.
 • 2014: Holland Boring AS investerer i en ny rigg.
  Ditch Which DL4020AT for styrt boring i morenemasser og fjell. Den første av sitt slag i Norge.
 • 2013: Eiersitsen styrkes
  Olimb Holding AS, med brødrene Tor-Erik og Øystein Olimb som aksjonærer, går inn med en eierandel på 60 prosent hos konkurrenten Holland Boring AS fra 1.1.2013.
 • 2011: Endrer navn fra Fred P Holland AS til Holland Boring AS
  Styret ønsket mer fokus på vår hovedaktivitet og mer synlighet på Internett.
 • 2006: Boring og trekking av 2500 meter gassledning i Tønsberg by
  Gassledning fra Vestfold Sentrasykehus til Åskollen ved Tønsberg. Med minimale eller ingen trafikkforstyrrelser boret vi i den mest trafikkbelastede del av Tønsberg. Kryssing av jernbanen og under Aulielva.
 • 2003: Introduserer Mini-bursting
  Fred P Holland introduserer Mini-bursting for rehab. av VA-bransjen. Etablerer komplett løsning med Re-lining.
 • 2002: Norges til da største NO-DIG-prosjekt
  Fred P Holland AS vinner det pristisjetunge anbudet for Oslo Kommune - Alnabru . Norges hittil størte NO-Dig-prosjekt 4500 m rør.
 • 2001: Sentralgodkjenning
  Vi oppnår utvidet sentralgodkjenning og introduserer Omegaliner i det norske markedet sommen med produsenten.
 • 2000: Retningsstyrt boring
  Vi introduserer teknologien Retningsstyrt boring.
 • 1986 Naver-boring
  Vinner større oppdrag for begrenset graving (micro tunnellingg). Oppdragsgivere er kommuner, forvaltninger, Telenor, Jernbaneverket og private.
 • 1976-86 Graving og rørslaging
  Maskinentrpenør med graving og rørslaging under vei som tjenestetilbud